אוסטרליה

כל המידע על הוצאת ויזה לאוסטרליה

שימו לב - נהלי הקונסוליה השתנו ומעתה לא צריך להגיש את הדרכונים לויזות אלא רק צילום דרכון (דף הפרטים) חתום.
לפעמים חלים עיכובים מסיבות שונות. נא לא לקנות כרטיס טיסה לפני קבלת הויזה. רכישת כרטיסי טיסה לתאריך מסויים אינה נחשבת למקרה חרום או נסיבות מיוחדות.


תיירות 1419

הנוסעים לאוסטרליה למטרת תיירות צריכים למלא טופס בקשה 1419 בעט שחור בלבד 
לצרף שתי תמונות פספורט וצילום דרכון חתום בתוקף.

מסמכים נוספים הנדרשים לגילאים 18 – 40 :
 • העתק תעודת שחרור.
   
 • ללקוחות היוצאים ונכנסים לארץ בשיטה ביומטרית (באמצעות כף יד) יש לצרף דו"ח כניסות ויציאות מקורי ממשרד הפנים.
   
 • לשכירים: תלוש משכורת אחרון, חתום עם חתימה וחותמת ע"י חשב/מנהל חשבונות של החברה ומספר טלפון קווי.
   
 • לעצמאים: מכתב מקורי מרואה חשבון המציין את הרווח הנקי במשך שנתיים אחרונות. יש להקפיד על חתימה, חותמת ודרכי קשר עם רואה החשבון, כולל מספר טלפון קווי.
   
 • לסטודנטים: יש לצרף אישור לימודים חתום עם חתימה, חותמת וטלפון קווי.
   
 • למובטלים: יש לציין זאת בטופס הבקשה ולספק תלוש משכורת אחרון ממקום העבודה האחרון.
   
 • למשרתים בצבא: יש לצרף למסמכים הנדרשים צילום של החוגר ואישור מפקד.
   
 • פירוט דפי חשבון בנק לשלושת החודשים האחרונים חתומים ע"י פקיד הבנק בחתימה, חותמת וטלפון קווי. במידה ודפי החשבון הופקו מהאינטרנט או משוב/בנקט יש להחתים את מורשה החתימה בבנק על הטפסים כולל שם, חתימה, חותמת ומספר טלפון קווי לאימות המסמכים.
   
 • במידה והדרכון הקיים הונפק בשנה האחרונה יש לצרף דרכון קודם. אם הדרכון הקודם אבד/נגנב יש לצרף דו"ח יציאות וכניסות מקורי ממשרד הפנים ולרשום בכתב יד את יעדי ומשך הנסיעה בכל נסיעה.
   
 • במידה וההורים או בני משפחה עוזרים במימון הנסיעה, יש להפקיד את הכספים בחשבון מגיש הבקשה לפחות חודש ימים לפני הגשת הבקשה בכדי שיופיעו בדפי החשבון של מגיש הבקשה.


מסמכים נוספים הנדרשים לקטינים עד גיל 18:
 • טופס הסכמה לקטינים 1229 חתום ע"י שני ההורים
 • צילום דרכון חתום של הקטין ושל שני ההורים. על הדרכונים להיות בתוקף לפחות לחצי שנה.
 • צילום תעודת לידה של הקטין.
 • לטפסים יש לצרף תמונה עדכנית.

חריגים
במקרה והקטין נוסע ללא ליווי של לפחות הורה אחד, ויתארח אצל אנשים שאינם קרובי משפחה, יש לספק בנוסף לטופס ההסכמה, טופס 1257 מהמארחים האוסטרלים והעתק של דרכונם האוסטרלי.

מסמכים נדרשים למבוגרים מעל גיל 75:

אישור על רכישת ביטוח רפואי.

לקוחות שידרשו בהצגת אישור רופא יקבלו על כך מייל ישירות מהשגרירות. יהיה עליהם לגשת לרופא מרשימת הרופאים המורשים ע"י השגרירות שימלא עבורם טופס בריאות באתר השגרירות.  לחץ כאן לרשימת הרופאים.


אשרת ביקור עסקים 1415

*הנוסעים להשתתף בכנס כאורחים מתבקשים להגיש ויזה בנוהל זה

ויזת עסקים הינה ויזה למטרת פגישות, ניהול משא ומתן, חתימה על חוזים, בירורים עסקיים והזמנויות עסקיות.
ויזה זו אינה מאפשרת עבודה באוסטרליה. לאשרת עבודה קצרה יש לעיין בהסבר תחת הנושא - אשרת עבודה זמנית
הנוסעים לאוסטרליה למטרת עסקים צריכים למלא טופס בקשה 1415 בעט שחור בלבד ולצרף שתי תמונות פספורט וצילום דרכון חתום בתוקף. כמו כן יש לצרף מכתב הזמנה מחברה אוסטרלית ומכתב מהחברה הישראלית.

אשרת עבודה זמנית לשהות קצרה 1400

*הנוסעים להשתתף בכנס כמרצים מתבקשים להגיש ויזה בנוהל זה

ויזה זו מיועדת לאנשים הנוסעים מטעם העבודה לבצע עבודות קצרות הדורשות רמת השכלה מקצועית מיומנות ומומחיות. למשל התקנות, תמיכה טכנית וכד'. לנוסעים למטרה זו יש למלא טופס 1400 בעט שחור בלבד, לצרף 2 תמונות פספורט וצילום דרכון חתום בתוקף. כמו כן יש לצרף מכתב הזמנה מחברה אוסטרלית ומחברה ישראלית הכוללים את הפירוט הבא:
תפקיד ומקצוע הנוסע, פירוט העבודה שתתבצע באוסטרליה (ולא להסתפק בתיאור כללי) הזמן הדרוש לביצוע העבודה, מספר הנסיעות ומשך השהיה בכל נסיעה עד לסיום העבודה.

טרנזיט 876

הנוסעים לאוסטרליה למטרת עסקים צריכים למלא טופס בקשה 876 בעט שחור בלבד ולצרף שתי תמונות פספורט וצילום דרכון חתום בתוקף. כמו כן יש לצרף מסלול טיסה. הוויזה הינה לשהות של עד 72 שעות.


ויזה אלקטרונית

בעלי דרכון זר יכולים להוציא ויזה אלקטרונית לאוסטרליה. יש לשלוח לנו סריקה של הדרכון ואת הפרטים הבאים: כתובת וטלפון בבית. מקום עבודה - שם, כתובת וטלפון, וסטטוס.


כמה זמן זה לוקח?

כל סוגי הויזות לוקחות חודש ימים לפחות טיפול בקונסוליה.
ויזה אלקטרונית לוקחת שני ימי עסקים.


טפסים להורדה:
השגרירות האוסטרלית פתוחה בימים ב'-ו'
אתר הקונסוליה האוסטרלית