קנדה

החל מהתאריך 15/03/2016 נוסעים לקנדה (בדרך אווירית בלבד) ידרשו בויזה אלקטרונית.
הויזה ניתנת ל-5 שנים או עד מועד פקיעת הדרכון, כמוקדם מבינהם.

כדי להוציא ויזה אלקטרונית לקנדה יש למלא את הטופס המופיע מטה בטפסים להורדה ולשלוח אותו בצירוף סריקת דרכון לכתובת המייל:
info@ddvisa.co.il 


כמה זמן זה לוקח?

בדרך כלל הויזה מונפקת באותו יום עבודה.

טפסים להורדה: