ניגריה

תיירות

יש להגיש:
מכתב הזמנה מתושב ניגריה כולל הוכחה לתושבות ניגרית של כותב המכתב.
שובר מלון ואישור טיסת חזרה
טופס מלא ו-2 תמונות
דרכון בתוקף

עסקים

מכתב הזמנה מחברה ניגרית
מכתב מהחברה בארץ ובו יש לציין את תפקידו של הנוסע בחברה, שם החברה בניגריה,הסיבה המדוייקת לביקור, משך הביקור, מי האחראי בדבר חזרתו של הנוסע לארץ. המכתב צריך להיות ע"ג דף לוגו של החברה, חתום בחתימה ובחותמת כולל שם ותפקיד של כותב המכתב.
טופס מלא ותמונה מצורפת
דרכון בתוקף

ויזת עסקים רבת כניסות
יש להגיש את כל המסמכים הנדרשים לויזה עסקית ובנוסף לצרף
הוכחות לנסיעות תכופות לניגריה

ויזת STR
מכתב הזמנה מניגריה המציין את הבקשה להעסקה של הנוסע וכן 2 העתקים
מכתב חתום של קבלת ההעסקה
מכתב רשמי מהחברה המפרט את התפקיד המוצע
קורות חיים של הנוסע
טופס מלא ותמונה מצורפת וכן 2 העתקים
דרכון בתוקף

ויזת STR לבני משפחה
טופס מלא ותמונה מצורפת וכן 2 העתקים
העתק של תעודת נישואין - מתורגמת
העתק של תעודת לידה (עבור ילדים)


כמה זמן זה לוקח?

בנוהל רגיל 5 ימי עסקים
בנוהל דחוף 3 ימי עסקים

טפסים להורדה:
השגרירות הניגרית פתוחה בימים ב-ו. ביום ו אין קבלת קהל.