ארה"ב

הנוסעים לארה"ב צריכים למלא טופס בקשה DS160 ולצרף צילום דרכון וצילום ויזה ישנה תמונת פספורט,
דרכון בתוקף וצילום דרכון.

לראיון בשגרירות ארה"ב דרוש:
 • דרכון
 • 2 תמונות פספורט 5X5 על רקע לבן
 • זימון לראיון
 • טופס DS160
 • שכיר: מכתב ממעסיק + 3 תלושי שכר אחרונים
 • עצמאי: מכתב מרו"ח
 • תלמיד/ סטודנט : אישור לימודים מהמוסד בו לומד


למהנדסים ועובדי חברות ביטחוניות לציין בקורות חיים:
 • ניסיון עבודה נוכחי וקודם
 • רקע לימודי, שנות לימוד ותחומי עיסוק
 • כישורים מיוחדים
 • מכתב הזמנה מארה"ב
 • תדפיס נסיעות של השנים האחרונות

עבור קטינים:
 • דרכון 
 • 2 תמונות פספורט 5X5 על רקע לבן
 • זימון לראיון
 • טופס DS160
 • צילומי דרכונים וצילומי ויזות לארה"ב של ההורים
 • אישור לימודים מהמוסד בו לומד

במידה ולא מגיעים לראיון שנקבע , ניתן לבקש לשנות את תאריך הראיון, כשבוע לפני ההגעה לקונסוליה.טפסים להורדה: