סין

כל המידע על הוצאת ויזה לסין

הקונסוליה הסינית החלה להנפיק ויזות רב כניסות ל-עד 10 שנים או עד פקיעת תוקף הדרכון, כמוקדם.

עדכון חשוב - כל מגיש בקשה לויזה שלא ממלא בעצמו טופס לסין חייב לחתום על הצהרה המאשרת למשרדנו למלא עבורו פרטים אישיים. ללא הצהרה זו לא ניתן להגיש בקשות לויזה לסין. להורדת ההצהרה.

לאור הקפדה יתרה של הקונסוליה הסינית בהוצאת הויזות נבקש כי תשימו לב לאינפורמציה הבאה:
אנא הקפידו על מילוי נכון ומדוייק של הטופס לויזה.
אין להשאיר שאלה ללא מענה. שאלה שאין עליה תשובה לדוגמא: שם אמצעי/ שם בסינית – יש לענות N/A
יש לוודא כי התמונה תקינה, שישנם 2 דפים ריקים לפחות בדרכון, תוקף של חצי שנה.
 
עבור תיירות לוודא שיש מסלול טיסה ליעד בתוך סין – לא הונג קונג!
היעד והתאריך במסלול הטיסה צריך להתאים לפרטים שבטופס.
 
לויזת עסקים נבקש כי תשימו לב שהלקוח מילא פרטי איש קשר בסין באופן מלא ומדוייק ותואם למכתב ההזמנה
(שאלה 2.8 בטופס)
במכתב ההזמנה יש לוודא שיש פרטים אישיים: שם מלא, מספר דרכון, מגדר, תאריך לידה
פרטים הקשורים לנסיעה: תאריך כניסה ותאריך יציאה מסין, מקומות בהם יבקר, איש קשר/פרטי המזמין בסין
ומערכת היחסים עמו, מי מממן את הנסיעה.
המכתב חייב להיות חתום בחותמת + חתמה ולהכיל בדף הלוגו שם חברה, כתובת מלאה, טלפונים ופקסים.
המכתב צריך לכלול תאריך עדכני ומלא וכן פנייה רשמית לקונסולייה הסינית.


שימו לב! - בעקבות שינויים באופן הגשת הבקשות לויזה בקונסולייה הסינית,
אנו מבקשים לקרוא בקפידה את הנהלים ולפעול על פיהם על מנת שנוכל להעניק לכם את השירות המיטבי.


1.      עליכם להקפיד ולמלא את כל השאלות בטופס במידע נכון ועדכני בלבד. כל מידע שקרי אסור בהחלט וסוכנות אשר 
        תמסור מידע שקרי תישלל ממנה האפשרות להגשת בקשות לויזות בעתיד.
         אנו חוזרים ומדגישים – וודאו כי המידע בטופס מידע נכון ועדכני!
2.      בקשות דחופות לסין בנוהל של יום אחד (במקום) יתקבלו רק במקרים של פציעות קשות או מוות בסין. יש לספק
        לקונסוליה מסמכים מבי"ח כדי לקבל אישור להגשת נוהל במקום.
3.      חובה לשלוח בקשות בצירוף תמונה עדכנית ומקוריות שצולמו בחצי השנה האחרונה.
4.      אין להפקיד דרכונים עם קאברים ו/או מסמכים, כרטיסים או פריטים נוספים. אין אנו אחראים על אובדן פריטים אלו.
5.      בקשות לויזת עסקים – מולטי בדרכון חדש, יש לצרף צילומי ויזות קודמות של לפחות 2 כניסות מהדרכון הקודם.
6.      בקשות לכניסה של יותר מ-60 יום, יש להגיש מסלול טיסה מתאים, פירוט של הטיול יום ביומו, באנגלית ומכתב אישי
        המפרט את הבקשה.
7.      כל מכתבי ההזמנה חייבים לכלול את המידע הבא: שם המבקש, מין, תאריך לידה, סוג דרכון ומספרו. כמו כן, מטרת
        הנסיעה, תאריך ההגעה והעזיבה, יעדים בסין וטיב היחסים בין המזמין למבקש. על המכתב להכיל פרטים ליצירת קשר וכן
        להיות חתום בחתימה וחותמת.
8.     לאחר הגשת הבקשות אין אפשרות להחלפת הנוהל מרגיל לדחוף ולהיפך. הקפידו שבידכם מידע עדכני על תאריכי
        הנסיעה ומשך הנוהל (כולל חגים ומועדים בהם הקונסוליה אינה עובדת).
 
תיירות
נוסעים לסין למטרת תיירות צריכים למלא טופס בקשה ולצרף תמונת פספורט, דרכון בתוקף וצילום דרכון. כמו כן יש לצרף מסלול טיסה לסין ושובר מלון. הנוסעים למטרת תיירות יכולים לבקש כניסה אחת או שתי כניסות.
הכניסות הן ל-30 יום כאשר ניתן לבקש 60 יום או 90 יום בצירוף מסלול טיסה מתאים ופירוט של הטיול במכתב נפרד.

עסקים
נוסעים למטרת עסקים צריכים למלא טופס בקשה ולצרף תמונת פספורט, דרכון בתוקף, צילום דרכון ומכתב הזמנה מסין.
רק נוסעים בעלי ויזות קודמות של שתי כניסות יכולים להגיש בקשה לוויזות מולטי. אם אין ברשותכם ויזות קודמות תוכלו להגיש רק עד שתי כניסות.

כמה זמן זה לוקח?
ויזות לסין לוקחות ארבעה ימים בנוהל רגיל. אם ברצונכם לבקש נוהל דחוף ניתן לקבל ויזה תוך שני ימי עבודה, בתוספת תשלום.


טפסים להורדה:
הקונסוליה פתוחה בימי א'-ה'